• Giáo trình Vật liệu in -

Giáo trình Vật liệu in
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 50.000 đ

Giá bán: 43.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  281

Trọng lượng sách giấy:  390 gram (Bìa mềm)

Ebook:  7,92 MB (PDF)

Môn học Vật liệu In là môn học cơ sở ntrong chƣơng trình đào tạo ngành Công nghệ In- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Môn học đƣợc bố trí ở học kỳ 2 năm thứ nhất trong chương trình đào tạo bậc đại học chính quy hệ 4 năm. Các sinh viên mới chỉ học được phần kiến thức chuyên ngành thông qua môn học "Đại cương về sản xuất in" ở học kỳ trước đó.

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại vật liệu chính sử dụng trong ngành in (Giấy; Mực; Keo; Màng, Carton gợn sóng; Nhũ nóng và nhũ lạnh...). Các kiến thức cung cấp bao gồm: thành phần cấu tạo, tính chất cơ lý, tính chất công nghệ, phân loại... Môn học cũng cung cấp thêm các kiến thức giúp sinh viên lựa chọn vật liệu phù hợp với điều kiện sản xuất và kinh tế.

Giáo trình môn học được biên soạn từ chƣơng trình đào tạo 150 tín chỉ dành cho ngành Công nghệ In. Các đề mục, nội dung kiến thức, kỹ năng trong chương trình đào tạo đã được thể hiện một cách linh hoạt, có chọn lọc giữa kênh hình và kênh chữ, giúp gia tăng tính trực quan cho giáo trình.

Giáo trình bao gồm 5 chương và 5 phụ lục. Trong đó chương 3 là chương không dạy trên lớp, sinh viên sẽ tự đọc phần này. Do sinh viên chưa có nhiều kiến thức về sản xuất in (đặc biệt là phần gia tăng giá trị bề mặt ấn phẩm và sản xuất bao bì) nên trong một số chương phần nội dung có trang bị thêm một số kiến thức về công nghệ, thiết bị... như in/ép nhũ lạnh, tráng phủ in-line/ off-line, ghép màng đa lớp...

Thông qua quá trình học, sinh viên cũng có được những kiến thức về kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lựa chọn và giải quyết vấn đề, kỹ năng khai thác thông tin trên Internet, kỹ năng đọc hiểu và dịch Anh văn chuyên ngành... thông qua các bài tập nhóm. Để học tốt môn học, người học cần dự lớp, nghe giảng và tự học ở nhà, làm bài tập nhóm theo đề cương chi tiết của học phần Vật liệu In.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trần Thanh Hà
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI