• Giáo trình Xã hội học giáo dục -

Giáo trình Xã hội học giáo dục
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 25.000 đ

Giá bán: 12.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  167

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  280 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,37 MB (PDF)

Vấn đề đặt ra cho đội ngũ giáo viên nói chung và đặc biệt là giáo viên có trình độ thạc sỹ nói riêng là tìm lời giải đáp cho những hiện tượng như:

- Mối quan hệ giữa giáo dục với con người và xã hội?
- Sự phân tầng xã hội có ảnh hưởng gì đến sự bất bình đẳng trong giáo dục?
- Sự xuất hiện các loại hình đào tạo, các loại trường?
- Cấu trúc xã hội và hệ thống xã hội có chi phối gì đến cấu trúc và hệ thống giáo dục?
- Xã hội hóa giáo dục;
- ...

Mặc dù đã có nhiều tài liệu về xã hội học giáo dục của các tác giả như GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, PGS.TS. Lê Ngọc Lan, Lê Ngọc Hùng, ..., xong cũng cần có một tài liệu chính phù hợp với chương trình đào tạo thạc sỹ ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở những tài liệu của các tác giả có tên tuổi trên, cùng với sự kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy của mình, tôi biên soạn Giáo trình Xã hội học giáo dục với cấu trúc 7 chương theo trình tự:

 • Chương 1: Khái lược về xã hội học
 • Chương 2: Đại cương về xã hội học giáo dục
 • Chương 3: Hệ thống xã hội và hệ thống giáo dục
 • Chương 4: Cấu trúc xã hội và giáo dục
 • Chương 5: Thiết chế xã hội và mối quan hệ giữa thiết chế giáo dục với các thiết chế xã hội cơ bản khác
 • Chương 6: Phân hóa xã hội và bình đẳng xã hội trong giáo dục
 • Chương 7: Xã hội hóa cá nhân và xã hội hóa giáo dục.

Trình tự này nhằm trang bị cho học viên cao học từ những kiến thức cơ bản về Xã hội học, làm nền tảng để tiếp thu tốt các kiến thức xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục.

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Võ Thị Ngọc Lan
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI