• Giáo trình Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật -

Giáo trình Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 25.000 đ

Giá bán: 47.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  150

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  180 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,46 MB (PDF)

Cuốn sách này là một bộ phận của Bộ môn Lý luận dạy học, nhằm cung cấp cho giáo sinh các kiến thức lý thuyết chung về giáo dục kỹ thuật và lý thuyết về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học kỹ thuật, đồng thời là những định hướng giúp giáo sinh có thể thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ dạy học kỹ thuật sau khi ra trường.

Cuốn sách này được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật, học viên cao học ngành lý luận và phương pháp dạy kỹ thuật, đồng thời là tài liệu tham khảo cho giáo viên đang giảng dạy môn Công nghệ ở trường phổ thông (phần kỹ thuật công nghiệp) và các môn kỹ thuật trong trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

Cuốn sách chia thành sáu chương:

Chương 1: giới thiệu về bộ môn Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật với tư cách là một khoa học dạy học chuyên ngành, gồm đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu bộ môn Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật.

Chương 2: giới thiệu kỹ thuật và giáo dục kỹ thuật. Một trọng tâm của chương là việc xác định khái niệm liên quan đến kỹ thuật. Ở đây kỹ thuật được hiểu nhƣ là đối tượng nhân tạo, đồng thời là hệ thống các hoạt động của con người liên quan đến đối tƣợng đó. Phần tiếp theo là một số tiếp cận trong việc dạy kỹ thuật và các mô hình giáo dục kỹ thuật trong trường phổ thông. Phần này giới thiệu các mô hình điển hình của giáo dục kỹ thuật trong bối cảnh quốc tế. Các mô hình giáo dục kỹ thuật phản ánh các cách hiểu khác nhau về giáo dục kỹ thuật, từ đó dẫn đến sự khác nhau về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học kỹ thuật. Phần cuối là nhiệm vụ dạy kỹ thuật và nguyên tắc dạy kỹ thuật.

Chương 3: đi sâu vào mục tiêu, nội dung dạy kỹ thuật và phương pháp xác định mục tiêu dạy học cho một bài dạy kỹ thuật. Phần tiếp theo là phân tích nội dung đặc thù một số lĩnh vực kỹ thuật nhƣ kỹ thuật vật liệu cơ khí, kỹ thuật chế tạo.

Chương 4: phân tích quan điểm về phương pháp dạy học kỹ thuật, các phương pháp dạy học logic trong dạy kỹ thuật và các ví dụ ứng dụng của các phương pháp dạy học logic và phương pháp dạy học hoạt động để dạy các nội dung đặc thù của kỹ thuật.

Chương 5: tập trung phân tích đặc điểm của các kiểu bài dạy kỹ thuật. Kiểu bài dạy được hiểu là từ các chức năng và nhiệm vụ của các bài dạy kỹ thuật để xây dựng một cấu trúc tiến trình bài dạy phù hợp. Trong dạy kỹ thuật có các kiểu bài dạy như bài dạy giải thích minh họa, kiểu bài dạy thiết kế giải quyết nhiệm vụ kỹ thuật, kiểu bài dạy chế tạo giải quyết nhiệm vụ kỹ thuật, kiểu bài dạy thiết kế và chế tạo, kiểu bài dạy hình thành kỹ năng ban đầu và kiểu bài dạy thí nghiệm.

Chương 6: trình bày cơ sở chung về phương tiện dạy học như khái niệm, phân loại, chức năng của phương tiện dạy học, cũng như phương tiện nhìn. Phần tiếp theo là những cơ sở cho việc lựa chọn và sử dụng phương tiện dạy học.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, học viên cao học cũng như các giáo viên dạy kỹ thuật và nghề nghiệp.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Văn Tuấn
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI