• Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 02: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm lạnh đông -

Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 02: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm lạnh đông
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 65.000 đ

Giá bán: 60.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  410

Trọng lượng sách giấy:  530 gram (Bìa mềm)

Ebook:  6,69 MB (PDF)

Cuốn sách Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ hóa học và Thực phẩm, Tập 2: Quá trình và Thiết bị truyền nhiệt (Kỹ thuật thực phẩm 2) được biên soạn không ngoài mục đích là một giáo trình giảng dạy cho sinh viên, học viên ở Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và cũng có thể ở các trường đại học thuộc khối kỹ thuật khác trong các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan.

Cuốn sách Tập 2: Quá trình và Thiết bị truyền nhiệt gồm 3 phần:

  • Phần 1: Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt (4 chương);
  • Phần 2 Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (3 chương);
  • Phần 3 Các quá trình và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông (5 chương).

Giáo trình mang lại lợi ích cho độc giả đồng thời phục vụ cho sinh viên, học viên ở các trường đại học, có thể tham khảo, tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu về các lý thuyết Truyền nhiệt và Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ GIáO TRìNH QUá TRìNH Và THIếT Bị CôNG NGHệ HóA HọC Và THựC PHẩM
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ ThS. Nguyễn Tấn Dũng
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI