• Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập) -

Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM (01/2013)

Đánh giá:    

Ebook: 29.500 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  408

Khổ sách:  19x27 cm

Trọng lượng sách giấy:  510 gram (Bìa mềm)

Ebook:  8,46 MB (PDF)

9 chương gồm phần lý thuyết và bài tập, biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Điều hòa không khí thời lượng 30 tiết giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh.

Giáo trình Điều hòa không khí được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Điều hòa không khí thời lượng 30 tiết giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật thuộc các ngành kỹ thuật có liên quan.

Nội dung của giáo trình gồm 9 chuơng, mỗi chương gồm có phần lý thuyết và bài tập minh họa:

 • Chương 1: Phạm vi sử dụng Điều hòa không khí
 • Chương 2: Những khái niệm cơ bản về không khí ẩm
 • Chương 3: Các quá trình cơ bản của không khí ẩm trên đồ thị t-d
 • Chương 4: Tính toán phụ tải lạnh
 • Chương 5: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí
 • Chương 6: Các hệ thống điều hòa không khí
 • Chương 7: Điều hòa không khí kiểu bay hơi
 • Chương 8: Các hệ thống thông gió
 • Chương 9: Tính toán thiết kế ống gió

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Hoàng An Quốc
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI