• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật -

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 30.000 đ

Giá bán: 13.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  114

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  220 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,89 MB (PDF)

Nội dung của giáo trình này bao gồm 6 chương bao quát hầu hết các vấn đề cốt lõi của môn học. Nội dung trong mỗi chương được trình bày theo trình tự: trình bày các khái niệm, các kiến thức cơ bản trước, tiếp theo là nêu những ví dụ minh họa để người đọc dễ dàng tiếp cận lý thuyết mới và sau cùng là cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ lập trình cụ thể. Cuối mỗi chương đều có bài tập để người đọc tự kiểm tra và củng cố lại kiến thức của mình.

MỤC LỤC:

  • Chương 1: Tổng quan
  • Chương 2: Đệ quy
  • Chương 3: Tìm kiếm và sắp xếp
  • Chương 4: Danh sách
  • Chương 5: Ngăn xếp và hàng đợi
  • Chương 6: Cấu trúc cây

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI