• Giáo trình Tâm lý học -

Giáo trình Tâm lý học
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 30.000 đ

Giá bán: 28.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  176

Trọng lượng sách giấy:  280 gram (Bìa mềm)

Ebook:  3,05 MB (PDF)

Tâm lý con người luôn là vấn đề được quan tâm nghiên cứu từ xưa tới nay. Tìm hiểu đời sống tâm lý, có nghĩa là tìm hiểu các hiện tượng tinh thần diễn ra ở bên trong mỗi cá nhân (những nhận thức, tình cảm, tƣ tưởng, ý chí...), điều hành mọi hoạt động của con người. Hiểu tâm lý con người giúp chúng ta cùng nhau chung sống, cùng nhau đạt mục đích và gặt hái đƣợc nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, việc hiểu tâm lý của người học còn là nền tảng cơ bản, giúp cho giáo viên có những tác động đúng đắn và hiệu quả đến sự phát triển tâm lý của họ. Vì vậy, Tâm lý học là môn học không thể thiếu trong khối kiến thức Khoa học Sư phạm, là cơ sở quan trọng của các phương pháp giáo dục và dạy học, nhằm hình thành và hoàn thiện nhân cách người học.

Bạn đang có trong tay Giáo trình Tâm lý học do bộ môn Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Giáo trình Tâm lý học chứa đựng không chỉ những thông tin cập nhật về tri thức tâm lý học mà còn cả những hoạt động để giúp bạn từng bước tự mình nắm bắt nội dung bài học.

Giáo trình gồm 2 phần với tổng số 15 bài học. Mỗi bài học là một đơn vị trọn vẹn, được bắt đầu bằng những mục tiêu cần đạt. Bạn có thể căn cứ những mục tiêu bài học để tự mình đánh giá kết quả học tập của bản thân sau mỗi bài.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI