• Giáo trình Công nghệ may trang phục 2 -

Giáo trình Công nghệ may trang phục 2
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 30.000 đ

Giá bán: 21.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  150

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  260 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,62 MB (PDF)

Khi nghiên cứu môn học Cơ sở sản xuất may công nghiệp và môn Công nghệ may 1, chúng ta đã tìm hiểu về quá trình cụ thể nhằm tạo ra một sản phẩm may từ đo, vẽ, cắt, may, và tất cả những công việc liên quan đến quá trình hoàn tất sản phẩm. Tuy nhiên, việc nghiên cứu này chỉ mang tính khái quát, chưa đi sâu vào bản chất và các nguyên lý vận hành của các quá trình công nghệ.

Môn học Công nghệ may 2 trình bày cụ thể hơn các môn học trước ở các mảng kiến thức chuyên sâu của quá trình triển khai sản xuất: từ điều kiện kỹ thuật, thiết bị và vật liệu tới công nghệ gia công sản phẩm; từ các công đoạn quá trình sản xuất: trải vải, chia cắt, ráp nối, tạo dáng, đến hoàn tất sản phẩm; từ nội dung, bản chất đến thông số công nghệ của các quá trình này. Qua đó, môn học yêu cầu sinh viên hiểu, nắm vững, và trong chừng mực nhất định, có thể đề xuất và vận dụng chúng vào từng điều kiện sản xuất thực tế cụ thể sau này (nếu có điều kiện) nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn cho quá trình sản xuất của các doanh nghiệp ngành may.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ GIáO TRìNH CôNG NGHệ MAY TRANG PHụC
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ ThS. Trần Thanh Hương
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI