• Giáo trình Xã hội học đại cương -

Giáo trình Xã hội học đại cương
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 27.000 đ

Giá bán: 14.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  178

Khổ sách:  16x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  290 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,25 MB (PDF)

Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về xã hội, về hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người. Tuy còn là một ngành khoa học mới mẻ ở nước ta, nhưng trong sự tồn tại và phát triển, xã hội học đã và đang trở thành ngành khoa học có vị trí quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Những tri thức nhập môn Xã hội học và phương pháp luận của nó ngày càng trở nên thiết thực và có tác dụng không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần X (18/04/2006-25/04/2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh đến vai trò của các ngành khoa học, trong đó có khoa học xã hội - có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội nước ta hiện nay.

Trong quá trình biên soạn cuốn Xã hội học Đại cương, chúng tôi dựa vào chương trình giáo dục Đại học đại cương do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định năm 1995. Chúng tôi cũng đã cố gắng tham khảo, chọn lọc nhiều nguồn tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước, đã dựa vào thực tiễn sinh động của đời sống xã hội ở nước ta trong hơn hai mươi năm đổi mới. Đặc biệt, chúng tôi đã tham khảo những tài liệu của Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn An Lịch, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Tiến sĩ Vũ Quang Hà cùng một số tài liệu của các tác giả khác. Cuốn Xã hội học Đại cương gồm ba phần:

  • Phần 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển Xã hội học;
  • Phần 2: Một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể;
  • Phần 3: Phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI