• Đương đầu với sự mất mát thể chất và khuyết tật -

Đương đầu với sự mất mát thể chất và khuyết tật
    Mua     

Dịch giả:  Đỗ Hạnh Nga

Nhà xuất bản:  Trẻ (12/2013)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  144

Ebook:  3,69 MB (PDF)

Một người có thể được mô tả tốt nhất bằng cách xem xét bốn khía cạnh: tình cảm, trí tuệ, thể chất và tâm hồn. Tất cả bốn yếu tố đều quan trọng và chúng tương tác theo những cách phức tạp. Mỗi một ngày trôi qua, cá nhân chúng ta phải đối mặt và chịu đựng với rất nhiều mất mát dù ý thức hay không ý thức được nó. Không ai trong chúng ta có đủ khả năng để chịu đựng tất cả. Chọn cách đương đầu và thực hiện đúng phương pháp sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn.

Tác giả quyển sách, thạc sĩ công tác xã hội Rick Ritter đã tiến hành thực nghiệm cho hơn một trăm bệnh nhân trong hơn mười năm theo những phương pháp mà ông ghi chép trong sách. Và ông còn chia sẻ nó với các nhà trị liệu trên khắp Hoa Kỳ. Sách gồm một loạt câu hỏi có hướng dẫn nhằm hỗ trợ những người đang đau khổ chữa lành các sang chấn, chẳng hạn như: Hôm nay bạn là ai? Bạn thấy mình là ai khi đứng trước mất mát hiện tại? Bạn có thể trở thành ai? Những hạn chế bạn đang có là gì?...
MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Ý kiến về quyển sách

Đối mặt với sự mất mát thể chất và khuyết tật

Đương đầu với sự mất mát thể chất và khuyết tật

Các chân trời mới trong những phương pháp trị liệu

Lời nói đầu

Mất mát về thể chất là gì?

Bắt đầu

1. Quá khứ và tương lai

2. Tự chăm sóc và Hỗ trợ

3. Đương đầu với mất mát: Cảm xúc và niềm tin

4. Thấu hiểu sự khuyết tật

5. Chuyển đổi tình hình

6. Quà trình tiếp diễn của sự mất mát và phục hồi

Phần kết

Thông tin về Tác giả

Phụ lục A Các nguồn khác giúp đối mặt với sự mất mát thể chất

Phụ lục B Các tổ chức có thể hỗ trợ

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI