• Hoàng Sa - Trường Sa: Các sự kiện, tư liệu lịch sử - Pháp lý chính - Tập 02: 2000 - 2013 -

Hoàng Sa - Trường Sa: Các sự kiện, tư liệu lịch sử - Pháp lý chính - Tập 02: 2000 - 2013
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 58.500 đ (giảm 25%)

Giá bán: 31.000 đ

Số trang:  354

Khổ sách:  14x20 cm

Trọng lượng sách giấy:  450 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,32 MB (PDF)

Tập 2 - Hoàng Sa, Trường Sa - Các sự kiện và tư liệu lịch sử, pháp lý chính tổng hợp các sự kiện trong giai đoạn 2000-2013, đánh dấu 40 năm sự kiện Hoàng Sa (1974-2014). Nguyên tắc xây dựng dựa trên những tài liệu đã được các bên công bố, lưu trữ trong các thư viện, lưu trữ quốc gia tự do tiếp cận, được khảo cứu về tính xác thực và tin tức của các hãng thông tấn nước ngoài đã được kiểm chứng. Các trích dẫn được giới thiệu một cách khách quan, không phân tích, không phản ánh lập trường của bất kỳ bên tranh chấp nào. Tư liệu cố gắng được trình bày nguyên văn với phần dịch thuật chính thức hoặc có ý kiến của các chuyên gia.

Cuốn sách thể hiện mong muốn duy nhất của tác giả là nhằm giúp độc giả tự rút ra những kết luận của mình trên cơ sở các dữ liệu đã được cố gắng kiểm chứng và cung cấp một cách hệ thống.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG HOàNG SA - TRườNG SA: CáC Sự KIệN, Tư LIệU LịCH Sử - PHáP Lý CHíNH