• Di sản Hồ Chí Minh - Sửa đổi lối làm việc -

Di sản Hồ Chí Minh - Sửa đổi lối làm việc
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    (18 lượt)

Giá gốc: 30.000 đ

Giá bán: 21.000 đ

Số trang:  116

Khổ sách:  14x20 cm

Trọng lượng sách giấy:  160 gram (Bìa mềm)

Ebook:  2,43 MB (PDF)

Nhằm vạch ra những sai lầm khuyết điểm, lệch lạc, chấn chỉnh lại nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng, Bác Hồ đã viết tác phẩm này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lấy bút danh X. Y. Z) viết Sửa đổi lối làm việc vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu. Đảng ta trở thành đảng cầm quyền được hơn hai năm. Sự nghiệp cách mạng đang đứng trước nhiều thử thách. Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chínhh quyền non trẻ, trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã sớm bộc lộ những nhược điểm, sai sót trong phương thức, lề lối làm việc. Nếu chậm khắc phục sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Đây là một tác phẩm rất quan trọng, đề cập nhiều vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, tính nguyên tắc, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; góp phần vào việc nghiên cứu, học tập và triển khai Chỉ thị số 06-CT/7W của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nhà xuất bản Trẻ tái bản tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ và Đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa.

Từ nay, chúng ta cần phải thiết thực trong học tập, sửa chữa các khuyết điểm. Vì có tẩy sạch khuyết điểm, công việc mới có thể tiến bộ.

Trích từ sách

  • phuongopen1979

    | 17/06/2013 vào lúc 17:09 GMT+7

    “Sửa đổi lối làm việc” nên được xem là quyển sách “gối đầu giường” của cán bộ và công nhân viên chức. Những lời dạy, lo âu của Bác rất chính xác. Dù sau hơn 60 năm, nguyên tắc răn dạy của Người vẫn còn giữ nguyên giá trị thực tiễn và lí luận.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ X. Y. Z
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI