• Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Cấp Giấy Phép Xây Dựng -

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Cấp Giấy Phép Xây Dựng
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2013)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  176

Ebook:  4,32 MB (PDF)

Sở xây dụng đã biên soạn tài liệu "Hướng dẫn chi tiết các tiêu chí trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận & giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấu phép xây dựng, cấp lại giấy phép xây dựng" để các cá nhân, tổ chức thuận tiện trong việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, các cơ quan cấp giấy phép xây dựng có các tiêu chí cụ thể để xem xét hồ sơ.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI