Tập truyện các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 - Giấy thông hành vào đời
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá gốc: 130.000 đ

Giá bán: 51.000 đ

Số trang:  480

Khổ sách:  13x20 cm

Trọng lượng sách giấy:  350 gram (Bìa mềm)

Ebook:  3,29 MB (PDF)

Những người trẻ trên hành trình dấn thân vào cuộc đời, họ khám phá, rút ra những bài học về nó và quan trọng hơn hết họ cũng bắt đầu khám phá và thấu hiểu chính mình.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TậP TRUYệN CáC TáC GIả đOạT GIảI VăN HọC TUổI 20
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Thiên Ngân , Thiên Di, Mai Anh Tuấn, Hương Thị
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI