• Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên thành phố Hồ Chí Minh (1954 - 1975) -

Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên thành phố Hồ Chí Minh (1954 - 1975)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 48.000 đ

Số trang:  338

Ebook:  5,4 MB (PDF)

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân và thanh niên thành phố trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước hết sức vĩ đại, phong phú và đa dạng. Mỗi thời điểm đấu tranh, mỗi sự kiện phong trào đều là những nét tiêu biểu của truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân và thanh niên thành phố. Mỗi đoạn đường góc phố, mỗi địa phương, đơn vị đều có thể để lại cho chúng ta những "địa chỉ đỏ" và đều có thể trở thành đề tài của một cuốn sách.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Ủy về việc tổng kết chiến tranh, biên soạn truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban thường vụ Thành đoàn với sự hỗ trợ tích cực của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Đoàn thanh niên thành phố và các đồng chí cựu cán bộ Đoàn đã tổ chức biên soạn tập Lược sử Đoàn thanh niên thành phố (1954 - 1975).

Trong tập sách này, chúng tôi chỉ mới ghi lại những sự kiện có tính chất liệt kê về diễn biến của các phong trào lớn và sự phát triển của tổ chức Đoàn trong từng thời điểm cụ thể, từ đó nêu lên một số nét khái quát về đặc điểm, tính chất của phong trào đấu tranh cách mạng của Đoàn viên và thanh niên thành phố, và nêu lên những bài học kinh nghiệm của phong trào và công tác Đoàn.

MỤC LỤC

 • Lời nói đầu
 • Lời tựa
 • Phần thứ nhất: Diễn biến của phong trào thanh niên thành phố trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
 • Phần thứ hai: Tổ chức lãnh đạo phong trào thanh niên thành phố trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
 • Phần thứ ba: Tính chất và đặc điểm phong trào thanh niên học sinh sinh viên thời kỳ chống Mỹ
 • Phần thứ tư: Những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động Đoàn và phong trào thành phố trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
 • Kết luận
 • Phụ lục

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI