• Sổ tay phụ trách Đội -

Sổ tay phụ trách Đội
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 22.000 đ

Số trang:  229

Ebook:  2,34 MB (PDF)

Sổ tay phụ trách Đội ra đời nhằm giúp các anh chị phụ trách có được những thông tin nghiệp vụ cần thiết và có liên quan trong quá trình làm công tác phụ trách Đội. Đây cũng là ấn bản nhân sự kiện 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2001).

MỤC LỤC

 • Lời giới thiệu
 • Nghiệp vụ phụ trách Đội
 • Phụ trách Đội làm gì?
 • Công tác Đội giai đoạn 2000-2005
 • Hướng dẫn thực hiện nghị quyết 10
 • Nghi thức Đội
 • Hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
 • Chương trình rèn luyện Đội viên
 • Thi đua khen thưởng - Quy chế thi đua khen thưởng
 • Phụ trách Đội cần thiết
 • Chính sách của nhà nước về cán bộ phụ trách Đội
 • Nhà nước quy định công tác Đoàn đội trong nhà trường
 • Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 • Nghị định số 374-HĐ ngày 14-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Thế Truật
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI