• Hỏi & đáp về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -

Hỏi & đáp về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 29.000 đ

Số trang:  264

Ebook:  3,58 MB (PDF)

Hỏi & đáp về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm cung cấp cho bạn đọc trẻ những tri thức cần biết về lịch sử Đảng ở mức độ bao quát một cách có hệ thống, dựa trên những sách giáo khoa về lịch sử Đảng của Học viện chính trị Quốc gia và các trường Đại học...

Nội dung tập sách chỉ nêu ra những vấn đề đã được nghiên cứu và được phổ biến công khai của các cấp có thẩm quyền. Vì vậy, tập sách không đi vào những vấn đề đang còn nghiên cứu hoặc những phát hiện tư liệu lịch sử mới, bởi đây là nhiệm vụ của công trình nghiên cứu, những cuốn sách nghiên cứu về lịch sử Đảng.

Cụ thể sách xây dựng các câu hỏi hệ thống theo từng thời kỳ lịch sử từ khi thành lập Đảng năm 1930, qua những cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Mặt trận Dân chủ, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thời kỳ hòa bình xây dựng và đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay, trải qua các Đại hội Đảng cùng những thành tích chiến công, sự kiện tiêu biểu trên các lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thành công rực rỡ trên bước đường cứu quốc và kiến quốc. Phần phụ lục tập sách còn tâp hợp tiểu sử các Tổng bí thư Đảng; niên giám các kỳ họp Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; danh sách các bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Ngoài ra ở mỗi thời kỳ, ngoài phần chung tập sách còn cung cấp những sự kiện chính yếu xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Đinh Văn Liên
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI