• Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh 11 -

Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh 11
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 23.000 đ

Số trang:  196

Ebook:  1,74 MB (PDF)

Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh 11 được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo với phương châm đa dạng hóa từ tự vựng đến mẫu câu giao tiếp, cấu trúc, ngữ pháp... qua các bài tập trắc nghiệm và tự luận, nhằm giúp các em học sinh rèn luyện và vận dụng tốt các kiến thức lĩnh hội từ sách giáo khoa tiếng anh 11.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ SáCH Sử DụNG HIệU QUả SáCH GIáO KHOA TIếNG ANH
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI