• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 01: Học đại học -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 01: Học đại học
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (09/2012)

Đánh giá:    (1 lượt)

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  176

Ebook:  3,12 MB (PDF)

Hoa Kỳ hiện có hơn 3.600 trường đại học và cao đẳng có các chương trình học đại học. Con số khổng lồ này cho thấy các chương trình học luôn có sẵn đáp ứng nhu cầu cho mọi người. Nhưng làm sao bạn tìm ra chương trình phù hợp nhất cho mình? Quyển sách này nhằm mục đích mang đến cho bạn những hiểu biết để chọn đúng trường và giúp bạn tự tin để chuẩn bị hồ sơ xin học đạt yêu cầu.

Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 1: Học đại học là một trong bốn quyển sách do Bộ ngoại giao Hoa Kỳ phát hành nhằm cung cấp cho các học giả và sinh viên quốc tế tương lai những lời khuyên thiết thực và khách quan về vấn đề du học tại Hoa Kỳ. Bốn quyển sách đề cập đến các vấn đề như:

Học đại học: Cách chọn và nộp hồ xơ xin học và các chương trình đại học và cao đẳng, cùng với những thông tin về các cơ hội giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề tại Hoa Kỳ.

Học và nghiên cứu sau đại học và giáo dục chuyên nghiệp: Cách tìm hiểu và nộp hồ sơ xin vào học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ, cùng với những thông tin về quy trình cấp giấy chứng nhận và giấy phép hành nghề cho những người hành nghề chuyên môn muốn tiếp tục học lên hoặc hành nghề tại Hoa Kỳ.

Học tập ngắn hạn, các chương trình dạy tiếng Anh, giáo dục từ xa và kiểm định: Thông tin về các cơ hội học tập tại Hoa Kỳ trong thời hạn tối đa một năm, cùng với thông tin tổng quan về việc học hướng tới việc lấy bằng cấp, chứng chỉ từ bên ngoài Hoa Kỳ thông qua các chương trình giáo dục từ xa. Quyển này còn cung cấp những thông tin về vấn đề kiểm định các trường đại học Hoa Kỳ.

Chuẩn bị lên đường - Những thông tin cần thiết khi sống và học tập tại Hoa Kỳ: Hỗ trợ lập kế hoạch cho việc sang Hoa Kỳ sau khi bạn đã được một trường đại học Mỹ nhận vào học. Quyển sách cung cấp những lời khuyên về việc xin cấp thị thực, di chuyển sang Hoa Kỳ, và chuẩn bị tâm lý cho việc vào học tại trường.

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương 1: Giáo dục đại học ở Hoa Kỳ
Chương 2: Bằng cử nhân của Hoa Kỳ
Chương 3: Các trường đại học cộng đồng
Chương 4: Chọn trường đại học phù hợp nhất cho bạn
Chương 5: Các điều kiện tuyển sinh
Chương 6: Nguồn tài chính để du học
Chương 7: Học dẫn và thông tin cho các vận động viên là sinh viên quốc tế
Chương 8: Chuẩn bị hồ sơ xin học thật tốt
Chương 9: Quá trình làm hồ sơ xin học
Chương 10: Chuyển tiếp lên một trường đại học ở Hoa Kỳ
Chương 11: Hệ thống thông tin sinh viên và khách mời trao đổi (SEVIS) và Thị thực sinh viên
Chương 12: Cuộc sống tại một trường đại học ở Hoa Kỳ
Phụ lục: Giải thích thuật ngữ, Thông tin bổ trợ

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Phòng Văn hóa Thông tin - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI