• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Phác thảo văn học Mỹ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Phác thảo văn học Mỹ
    Mua     

Dịch giả:  Lê Đình Sinh - Hồng Chương

Nhà xuất bản:  Văn nghệ TP.HCM (01/2001)

Đánh giá:    

Ebook: 52.500 đ

Số trang:  338

Ebook:  5,99 MB (PDF)

Sách hệ thống lại nền văn học Mỹ theo từng chặn đường lịch sử. Từ giai đoạn lập quốc và là thuộc địa của Anh, đến cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc, rồi trải qua hai cuộc thế chiến. Những lập luận chặc chẽ của tác giả khi phân tích thực tế xã hội Mỹ dưới tiến trình lịch sử để cho thấy sự ảnh hưởng của nó đến văn học làm cho tập sách trở nên hấp dẫn và lôi cuốn lạ thường. Sách gồm 8 chương cũng là 8 giai đoạn mà tác giả khái quát về văn học Mỹ.

Khởi đầu văn học Mỹ là văn học truyền miệng châu Mỹ bản địa hết sức đa dạng mà đóng góp to lớn là các dân tộc Da đỏ (Thời kỳ lập quốc và thuộc địa cho đến năm 1776), đến giai đoạn tìm kiếm một nền văn học mang bản sắc riêng nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào văn học Anh với sự xuất hiện hàng loạt các nhà văn cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh chống lại cường quốc Anh (Nguồn gốc của nền dân chủ và các nhà văn cách mạng thời kỳ 1776-1820). Rồi chủ nghĩa lãng mạn xuất hiện cùng lúc với thời kỳ nước Mỹ bành trướng, sự phát triển cái tôi trở thành một chủ đề quan trọng, trong đó sự tự nhận thức là phương pháp cơ bản (Thời kỳ lãng mạng 1820-1860). Tiếp nối là giai đoạn ngự trị của các tiểu thuyết gia theo khuynh hướng lãng mạn, mà đại biểu là các thế hệ nhà văn lớn đầu tiên được sinh ra ở Mỹ như Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville,...tiểu thuyết lãng mạn ở đây không phải là những câu chuyện tình, mà là những tiểu thuyết nghiêm túc sử dụng những kỹ thuật đặc biệt để truyền đạt những ý nghĩa vừa phức tạp vừa tinh tế (Tiểu thuyết lãng mạn thời kỳ 1820 - 1860).

Đến thời kỳ phát triển của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Mỹ, mà bước ngoặc lịch sử là sự thống nhất của Hoa Kỳ từ cuộc nội chiến giữa hai miền Nam - Bắc, từ đây ngành công nghiệp ở Mỹ phát triển nhanh chóng, nhà máy mọc lên, dòng người nhập cư liên tục,... những vấn đề của việc đô thị hóa và công nghiệp xuất hiện, là chất liệu quý báu cho các nhà văn thời kỳ này, tiêu biểu là Samuel Clemens (Mark Twain) với cuốn sách vĩ đại Adventures of Huckleberry Finn (Sự phát triển của chủ nghĩa hiện thực thời kỳ 1860-1914). Thời kỳ 1914 - 1945 là khoảng thời gian nước Mỹ đi qua hai thế chiến, tuy dinh liếu trực tiếp đến chiến tranh tương đối ngắn và thiệt hại ít hơn nhiều so với đồng minh châu Âu và các quốc gia khác nhưng cũng để lại những chấn động cho người dân Mỹ, đặc biệt là những người lính trở về nhà sau cuộc chiến. Sauk hi bôn ba khắp thế giới, nhiều người trong số họ giờ đây ước ao có được một cuộc sống tiện nghi hiện đại nơi thị thành, cộng với sự bùng nổ thương mại, tầng lớp trung lưu phát đạt nhiều hơn, người Mỹ hải ngoại tiếp nhận những văn hóa khác nhau từ các quốc gia trên thế giới và mang chúng về nơi chôn rau cắt rốn của họ, đã làm kích thích trí tưởng tượng của các nhà văn và nghệ sĩ trẻ tại Mỹ, đây là những tiền đề góp phần tạo nên Trào lưu hiện đại và thể nghiệm thời kỳ 1914 - 1945 của văn học Mỹ.

MỤC LỤC

 • Chương 1: Thời kỳ lập quốc và thuộc địa cho đến năm 1776
 • Chương 2: Nguồn gốc của nền dân chủ và các nhà văn cách mạng thời kỳ 1776-1820
 • Chương 3: Thời kỳ lãng mạng 1820-1860
 • Chương 4: Tiểu thuyết lãng mạn thời kỳ 1820-1860
 • Chương 5: Sự phát triển của chủ nghĩa hiện thực thời kỳ 1860-1914
 • Chương 6: Trào lưu hiện đại và thể nghiệm thời kỳ 1914-1945
 • Chương 7: Thi ca phản truyền thống Hoa Kỳ từ 1945
 • Chương 8: Văn xuôi Mỹ kể từ 1945: Chủ nghĩa hiện thực và sự thể nghiệm

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI