TIN XEM NHIỀU

 • Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 02: Học và nghiên cứu sau đại học và giáo dục chuyên nghiệp -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 02: Học và nghiên cứu sau đại học và giáo dục chuyên nghiệp
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (09/2012)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  181

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  2,96 MB (PDF)

Hoa Kỳ có hàng ngàn trường đại học cấp bằng sau đại học, đào tạo giáo dục chuyên nghiệp và có cơ hội dành cho các học giả theo đuổi mục tiêu học thuật và nghề nghiệp. Vì có nhiều lựa chọn như vậy nên có đủ những chương trình đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Nhưng làm sao bạn tìm ra chương trình phù hợp nhất cho mình? Quyển sách này nhằm mục đích mang đến cho bạn những hiểu biết cần thiết để chọn đúng trường và giúp bạn tự tin chuẩn bị hồ sơ xin học đạt yêu cầu.

Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 2: Học và nghiên cứu sau đại học và giáo dục chuyên nghiệp là một trong bốn quyển sách do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành nhằm cung cấp cho các học giả và sinh viên quốc tế tương lai những lời khuyên thiết thực và khách quan về vấn đề du học tại Hoa Kỳ.

Học đại học: Cách chọn và nộp hồ xơ xin học và các chương trình đại học và cao đẳng, cùng với những thông tin về các cơ hội giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề tại Hoa Kỳ.

Học và nghiên cứu sau đại học và giáo dục chuyên nghiệp: Cách tìm hiểu và nộp hồ sơ xin vào học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ, cùng với những thông tin về quy trình cấp giấy chứng nhận và giấy phép hành nghề cho những người hành nghề chuyên môn muốn tiếp tục học lên hoặc hành nghề tại Hoa Kỳ.

Học tập ngắn hạn, các chương trình dạy tiếng Anh, giáo dục từ xa và kiểm định: Thông tin về các cơ hội học tập tại Hoa Kỳ trong thời hạn tối đa một năm, cùng với thông tin tổng quan về việc học hướng tới việc lấy bằng cấp, chứng chỉ từ bên ngoài Hoa Kỳ thông qua các chương trình giáo dục từ xa. Quyển này còn cung cấp những thông tin về vấn đề kiểm định các trường đại học Hoa Kỳ.

Chuẩn bị lên đường - Những thông tin cần thiết khi sống và học tập tại Hoa Kỳ: Hỗ trợ lập kế hoạch cho việc sang Hoa Kỳ sau khi bạn đã được một trường đại học Mỹ nhận vào học. Quyển sách cung cấp những lời khuyên về việc xin cấp thị thực, di chuyển sang Hoa Kỳ, và chuẩn bị tâm lý cho việc vào học tại trường.

MỤC LỤC

 • Lời mở đầu
 • Chương 1: Giáo dục sau đại học tại Hoa Kỳ
 • Chương 2: Chọn chương trình sau đại học phù hợp nhất
 • Chương 3: Các yêu cầu tuyển sinh và các kỳ thi điều kiện đầu vào
 • Chương 4: Chuẩn bị hồ sơ xin học thật tốt
 • Chương 5: Quá trình làm hồ sơ xin học: Thời gian biểu và các bước thực hiện
 • Chương 6: Nguồn tài chính để học sau đại học
 • Chương 7: Hệ thống thông tin sinh viên và khách mời trao đổi (SEVIS) và Thị thực sinh viên
 • Chương 8: Cuộc sống tại một trường đại học Hoa Kỳ
 • Chương 9: Giáo dục chuyên nghiệp
 • Chương 10: Cơ hội dành cho các học giả
 • Giải thích thuật ngữ
 • Thông tin bổ trợ
 • Từ mục tra cứu

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Phòng Văn hóa Thông tin - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI