• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 03: Học tập ngắn hạn, các chương trình dạy tiếng Anh, giáo dục từ xa và kiểm định -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 03: Học tập ngắn hạn, các chương trình dạy tiếng Anh, giáo dục từ xa và kiểm định
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (09/2012)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  113

Khổ sách:  14x20 cm

Ebook:  3,01 MB (PDF)

Nếu bạn muốn du học tại Hoa Kỳ - Tập 3: Học tập ngắn hạn, các chương trình dạy tiếng Anh, giáo dục từ xa và kiểm định là một trong số bốn cuốn sách do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành nhằm cung cấp những lời khuyên khách quan và thực tế về việc học ở Mỹ cho các học giả và những sinh viên quốc tế có triển vọng.

Quyển sách này cung cấp thông tin và những lời khuyên về bốn lĩnh vực cụ thể.

Du hoc ngắn han ở Hoa Kỳ: Ban có muốn tham gia một chương trình trao đổi sinh viên với Hoa Kỳ, muốn được đào tạo thực tế về một lĩnh vực cụ thể, được cấp chứng chỉ về học vấn hay chuyên môn để phát triến nghề nghiệp, tò mò muốn biết việc theo học một chương trình học nghề ở Hoa Kỳ, muốn tìm cách nâng cao trình độ chuyên môn và đang cân nhắc về việc theo học tại một trường đại học của Hoa Kỳ, nhưng không phải với mục đích lây bằng. Tất cả những mục đích trên đều có thể được thực hiện thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Hoa Kỳ kéo dài tối đa là 12 tháng. Chương một, giới thiệu tổng quát về các loại chương trình, bao gồm trao đổi học sinh trung học, trao đổi nhân viên, các chương trình dạy nghề hay đào tạo công nhân kỹ thuật, các chương trình cấp chứng chỉ và chương trình chuyên môn, và học đại học ngắn hạn. Chương này cũng nêu lên những vấn đề phải cân nhắc khi bạn muốn du học ngắn hạn ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như chi phí và các yêu cầu về thị thực nhập cảnh.

Các chương trình dạy tiếng Anh: Bạn có muốn nâng cao trình độ tiêng Anh không? Chương hai sẽ chỉ dẫn cho bạn cách tìm và lựa chọn một khóa học tiêng Anh phù hợp nhất ở Hoa Kỳ.

Giáo dục từ xa: Nêu bạn đã nghĩ đến việc tận dụng phương pháp học tập mới và đang trỏ' nên phổ biên này để hoàn thành một khóa học lấy bằng cao học, lấy chứng chỉ hay lấy bằng cử nhân. Chương ba sẽ giúp bạn quyết định xem học từ xa có hợp với bạn hay không. Chương này cũng giải thích những vấn đề cần xem xét khi bạn lựa chọn giữa nhiều chương trình học khác nhau.

Kiểm định chất lương: Chương bốn dành cho bất kỳ ai còn băn khoăn về hệ thống kiểm định và đảm bảo chất lượng của những tổ chức và chương trình giáo dục ở Hoa Kỳ, gọi chung là hệ thống kiểm đinh.

Chương cuối của cuốn sách này sẽ giải thích cho các bạn hệ thống này hoạt động như thê" nào và tại sao nó lại quan trọng đối với bạn. Chương này đề cập đến ý nghĩa của việc kiểm định khi bạn muốn chương trình mà mình vừa hoàn thành được thừa nhận, và đưa ra những câu hỏi mà bạn cần đặt ra liên quan đến vấn đề kiểm định khi bạn nộp đơn xin theo học ở Hoa Kỳ.
MỤC LỤC

 • Lời cảm ơn
 • Lời tựa
 • Lời mở đầu
 • Chương 1: Học tập ngắn hạn tại Hoa Kỳ
 • Chương 2: Các chương trình dạy tiếng Anh
 • Chương 3: Giáo dục từ xa
 • Chương 4: Kiểm định
 • Giải thích thuật ngữ
 • Từ mục tra cứu

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Phòng Văn hóa Thông tin - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI