• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Diện mạo đang thay đổi của ngành tòa án ở Hoa Kỳ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Diện mạo đang thay đổi của ngành tòa án ở Hoa Kỳ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Văn hoá - thông tin (05/2003)

Đánh giá:    

Ebook: 34.900 đ

Số trang:  111

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  3,32 MB (PDF)

Ngay cả trước khi nền Cộng hòa được thiết lập, Những Người Sáng Lập ra nước Mỹ đã cam kết rằng đất nước này sẽ không dựa trên thế lực chuyên chế của một chính quyền ở xa dân và vô trách nhiệm, mà dựa trên pháp luật và công lý. Lần đầu tiên, các tòa án được thiết lập không chỉ để trừng phạt tội phạm mà còn để khẳng định và bảo vệ các quyền công dân.

Theo đó, ngành tòa án được trao cho một vai trò trung tâm trong hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ khi Hiến pháp được soạn thảo ở Philadelphia vào năm 1787. Thực vậy, ngành tòa án được coi là một nhánh tương đương với các bộ ngành khác trong chính phủ, có quyền lực riêng mà các ngành hành pháp và lập pháp không thể tước bỏ - một ý tưởng rất tiến bộ tại thời điểm đó. Cũng tiến bộ không kém là quan điểm cho rằng trách nhiệm tối cao của ngành tòa án là bảo vệ quyền lợi của nhân dân được trân trọng ghi trong Hiến pháp.

Rất nhiều khía cạnh của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, như nội dung tranh tụng và việc xét xử của bồi thẩm đoàn, là những đặc điểm bền vững của ngành tòa án ngay từ buổi ban đầu. Nhưng những Nhà Sáng Lập biết rằng ngành tòa án cần thích nghi để đáp ứng những đòi hỏi của một tương lai còn chưa rõ ràng. Họ cũng biết rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ là một sự nghiệp đang còn tiếp diễn và rằng để tạo nên một liên bang hoàn thiện hơn sẽ đòi hỏi sự thay đổi và phát triển. Do đó, người ta đã đưa tính linh hoạt vào hệ thống này, để cho những tư tưởng mới mà người ta không thấy được trong thế kỷ 18, chẳng hạn như ý tưởng về những tòa án chuyên biệt, có thể trở thành hiện thực trong thế kỷ 21.

Sách không tập trung nhiều vào cơ cấu của ngành tòa án Hoa Kỳ mà tập trung vào diện mạo đang thay đổi của nó, đặc biệt là trong vài thập kỷ qua khi số vụ xét xử ở tòa án tăng lên, khi giới truyền thông đại chúng xuất hiện nhiều hơn, và khi những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ làm đơn giản hóa việc quản lý ngành tòa án và cách thức tiến hành xét xử.
MỤC LỤC

 • Ngành tòa án Hoa Kỳ: Truyền thống lâu dài, những định hướng mới
 • Tòa án về tội phạm ma túy tại Hoa Kỳ
 • Tòa án về tội phạm vị thành niên ở Hoa Kỳ
 • Các tòa án chuyên biệt và nạn bạo hành trong gia đình
 • Áp dụng tiến bộ công nghệ trong phòng xử án
 • Vai trò của truyền thông trong việc thay đổi diện mạo của tòa án ở Hoa Kỳ
 • Sách, tài liệu tham khảo và các trang web về tòa án chuyên biệt

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI