• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Khái quát về địa lý Mỹ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Khái quát về địa lý Mỹ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thanh niên (01/2004)

Đánh giá:    

Ebook: 52.500 đ

Số trang:  328

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  2,68 MB (PDF)

Cuốn sách này viết về địa lý của Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta xem xét địa lý tự nhiên của đất nước này, nhưng mối quan tâm chủ yếu không phải là những đặc trưng bề mặt, khí hậu, đất đai hay thực vật, mà là dấu ấn của con người lên cảnh quan thiên nhiên.

Điều đó không có nghĩa là môi trường tự nhiên bị bỏ qua. Trên thực tế có rất nhiều minh chứng cho thấy môi trường tự nhiên có ý nghĩa trung tâm vì nó đóng vai trò quan trọng trong các mô hình hoạt động của con người. Một yếu tố tạo nên tầm quan trọng của thành phố New York chắc chắn là do nó nằm trên một trong những hải cảng tự nhiên tốt nhất thế giới. Mùa trồng trọt kéo dài và mùa đông ấm áp của miền Nam Florida đã cho phép vùng này dẫn đầu về các sản phẩm cam, chanh và mía đường.

Tuy vậy, khí hậu ôn hoà của Florida không tự nó trở thành nơi cung cấp cam, và cũng như vậy cảng biển của thành phố New York cũng chỉ là một trong nhiều lý do quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Môi trường tự nhiên giúp cho việc xác định các cơ hội của con người nhưng bản thân nó không quyết định các hoạt động của con người. Nhìn chung, trình độ công nghệ càng tiên tiến, khả năng của con người trong việc chế ngự đất đai càng lớn.

Rõ ràng là không thể đề cập tới tất cả mọi khía cạnh thích hợp trong khuôn khổ địa lý của Hoa Kỳ. Do vậy tác giả chọn phương án chia đất nước thành một số vùng, mỗi vùng có những nét đặc trưng riêng, được phát triển từ một số yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau. Tác giả sử dụng những yếu tố này để xác định những chủ đề của mỗi chương và xoáy sâu vào nó.

MỤC LỤC

 • Chương 1: Các chủ đề và khu vực
 • Chương 2: Môi trường tự nhiên
 • Chương 3: Những nền tảng hoạt động của con người
 • Chương 4: Khu siêu đô thị
 • Chương 5: Vùng trọng điểm chế tạo
 • Chương 6: Miền đông bị quên lãng
 • Chương 7: Appalachia và Ozark
 • Chương 8: Vùng cực nam
 • Chương 9: Vùng đất ven biển phía nam
 • Chương 10: Vùng trọng điểm nông nghiệp
 • Chương 11: Vùng đồng bằng và thảo nguyên lớn
 • Chương 12: Vùng đất trống trong nội địa
 • Chương 13: Vùng biên giới Tây Nam
 • Chương 14: California
 • Chương 15: Vùng bờ biển Bắc Thái Bình Dương
 • Chương 16: Vùng đất phía bắc
 • Chương 17: Hawaii

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI