• Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ -

Ấn phẩm của chương trình thông tin quốc tế bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia (01/2004)

Đánh giá:    

Ebook: 52.500 đ

Số trang:  368

Khổ sách:  13,5x21 cm

Ebook:  8,78 MB (PDF)

Công việc hàng ngày của các toà án trên toàn nước Mỹ là đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến số phận của hàng ngàn người. Một số quyết định chỉ ảnh hưởng đến các bên liên quan trực tiếp đến một hành vi pháp lý nào đó, nhưng nhiều quyết định đưa ra các phán quyết về quyền, lợi ích và nguyên tắc pháp lý tác động đến hầu như tất cả người dân Mỹ. Do đó, mỗi một phán quyết chắc chắn sẽ được nhiều người Mỹ chào đón, trong khi lại bị nhiều người khác phản đối; đôi khi số người phản đối còn nhiều hơn số người ủng hộ. Tuy nhiên, tất cả đều phải thừa nhận tính pháp lý của các quyết định này, cũng như phải thừa nhận vai trò của toà án là người giải thích luật pháp cuối cùng. Người Mỹ không còn tranh cãi về vấn đề pháp chế và đã tin tưởng vào hệ thống luật pháp Hoa Kỳ.

Qua tập sách Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, chúng ta sẽ dần dần xem xét hệ thống đó. Phần lớn nội dung sẽ tập trung giải thích xem các toà án Hoa Kỳ được tổ chức và hoạt động như thế nào. Toà án là trung tâm của hệ thống pháp lý, nhưng hệ thống này không chỉ có toà án. Ngày qua ngày, trên toàn nước Mỹ, các toà án liên bang, bang và địa phương vẫn không ngừng diễn giải luật pháp, giải quyết tranh chấp theo luật pháp, và thậm chí đôi lúc còn huỷ bỏ luật nếu như luật vi phạm những quyền hiến định. Trong lúc đó, cũng có hàng triệu người Mỹ vẫn giao dịch hàng ngày mà không phải đụng tới toà án. Nhưng họ cũng dựa vào hệ thống pháp lý. Một đôi vợ chồng trẻ mua nhà, hai thương nhân ký kết hợp đồng, bố mẹ viết di chúc thừa kế cho con cái - tất cả đều phải chắc chắn, có thể lường trước, và cần có các quy tắc hiệu lực chung trên cơ sở pháp chế và đều được hệ thống pháp luật Hoa Kỳ bảo đảm.

Phần giới thiệu sẽ giúp người đọc làm quen với cấu trúc cơ bản và những từ ngữ chuyên ngành của luật pháp Hoa Kỳ. Các chương sau sẽ đi vào chi tiết, và giúp hiểu thêm quá trình phát triển của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu của một quốc gia phát triển, và những thực tiễn kinh tế xã hội ngày càng phức tạp.

MỤC LỤC

 • Giới thiệu hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
 • Chương 1: Lịch sử và tổ chức của hệ thống tư pháp liên bang
 • Chương 2: Lịch sử và tổ chức của các hệ thống tư pháp bang
 • Chương 3: Ranh giới tài phán và lập chính sách
 • Chương 4: Các luật sư, nguyên đơn và nhóm lợi ích trong thủ tục tố tụng
 • Chương 5: Thủ tục tố tụng hình sự
 • Chương 6: Thủ tục tại tòa án dân sự
 • Chương 7: Các thẩm phán liên bang
 • Chương 8: Việc thực thi và tác động của các chính sách tòa án
 • Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
 • Chú giải các thuật ngữ và Danh mục tài liệu tham khảo

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG ẤN PHẩM CủA CHươNG TRìNH THôNG TIN QUốC Tế Bộ NGOạI GIAO HOA Kỳ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI