• Hướng dẫn học tốt sinh 6 - Tập 1 -

Hướng dẫn học tốt sinh 6 - Tập 1
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 26.000 đ

Số trang:  270

Ebook:  4,22 MB (PDF)

Học tốt sinh học 6 là sách tham khảo nhằm giúp các em học sinh bước đầu làm quen với thế giới thực vật, đi sâu tìm hiểu cấu tạo bên trong của thực vật thông qua các câu hỏi, các bài soạn theo chủ đề, phù hợp tính logic của sách giáo khoa. Ngoài các phần tóm tắt giúp các em nắm bắt kiến thức nhanh chóng, còn có phần câu hỏi giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức. Sách không chỉ là tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh mà còn là tài liệu tham khảo dùng cho các thầy cô giáo giảng dạy môn sinh học lớp 6.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HướNG DẫN HọC TốT SINH
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Lê Thanh Hải
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI