• Quản lý ngân sách -

Quản lý ngân sách
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 19.000 đ

Số trang:  74

Ebook:  1,77 MB (PDF)

Quản lý ngân sách là một cẩm nang thực tế và đầy đủ những kỹ năng thiết yếu để lập ngân sách chính xác và hữu dụng. Ba giai đoạn chính trong công tác dự toán ngân sách - chuẩn bị, soạn thảo, và theo dõi được giải thích cặn kẽ, giúp bạn cải thiện đáng kể chất lượng ngân sách của mình. Có cả những lời khuyên thực tế làm thế nào để đặt những câu hỏi logic về các số liệu và theo dõi quy trình. 101 mẹo vặt trong suốt tập sách sẽ cung cấp thêm những thông tin cần thiết. Cuối cùng là bài tập đánh giá và hoàn thiện kỹ năng lập và quản lý ngân sách của mình.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ QUảN Lý - TạI SAO? THế NàO?
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI