Lịch sử nước ta
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 16.000 đ

Số trang:  106

Ebook:  8,93 MB (PDF)

Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Lịch sử nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào khoảng năm 1941 tại Cao Bằng. Năm 1942, Lịch sử nước ta được tổng hội Việt Minh in và phổ biến rộng rãi.

Diễn ca Lịch sử nước ta gồm 208 câu thơ lục bát, với nội dung ngợi ca tinh thần bất khuất trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của nhân dân ta. Đồng thời, tác giả kêu gọi các tầng lớp nhân dân hãy đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Bài diễn ca đã góp phần chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI