• Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả -

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 38.000 đ

Số trang:  289

Ebook:  2,42 MB (PDF)

Trước tiên, bạn cần phải hiểu rõ một điều là kế hoạch kinh doanh không phải là một bản thiết kế nghiêm ngặt để bạn phải nhất nhất thực hiện theo từng chi tiết trong đó. Nó là một thứ công cụ giúp bạn có thể đưa ra các quyết định đúng đắn hơn, dự đoán được chính xác hơn những gì có thể xảy ra. Vì vậy các thông tin bạn có ngay khi bắt tay vào lập một kế hoạch kinh doanh không cần phải tuyệt đối chính xác - dĩ nhiên là càng đúng càng tốt. Thông tin càng đầy đủ càng làm cho việc dự đoán đúng hơn, tuy nhiên đừng bao giờ ngồi đợi cho đủ 100% lượng thông tin, chỉ cần 80% lượng thông tin đã đủ cho bạn lập một kế hoạch kinh doanh tốt rồi. Sau khi đã lập xong kế hoạch hãy dùng nó làm cơ sở cho hệ thống quản trị của mình, cập nhật các ước tính và dự báo về các con số thực nổi lên trong quá trình kinh doanh của bạn. Lập kế hoạch kinh doanh là một công việc khó khăn nhưng lý thú, sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải đáp và nhiều phép tính phải thực hiện. Phải cẩn thận và làm việc có phương pháp. Phải nhạy cảm với các con số. Phải đưa ra các dự tính... Rất nhiều cái phải làm, và cái "phải làm" đầu tiên chính là "đọc" cuốn sách này...

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.