TIN XEM NHIỀU

  • Những hiểu biết cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh -

Những hiểu biết cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2006)

Đánh giá:    

Ebook: 9.900 đ

Số trang:  150

Ebook:  3,37 MB (PDF)

Những hiểu biết cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được biên soạn trên cơ sở tham khảo và hệ thống các tác phẩm, tài liệu tuyên truyền đã được xuất bản trước đây của Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào hai nội dung chính: - Phần thứ nhất: Tóm tắt những chặng đường lịch sử của Đoàn - Phần thứ hai: Những hiểu biết cơ bản về Đoàn. Sau lần bổ sung, sách được cập nhật thêm Những chặng đường lịch sử của Đoàn từ năm 1986 đến nay; Điều lệ Đoàn được thay bằng điều lệ Đoàn mới, được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII thông qua; Phần Tổ chức lãnh đạo phong trào thanh niên thành phố trong thời kỳ chống Mỹ. Sách nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều cơ sở Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên muốn tìm hiểu lịch sử, mục tiêu, tôn chỉ và những nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của Đoàn.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI