• Giáo trình Công nghệ sản xuất may -

Giáo trình Công nghệ sản xuất may
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 45.000 đ

Giá bán: 30.900 đ

Số trang:  206

Ebook:  8,37 MB (PDF)

Giáo trình Công nghệ sản xuất may giúp người học tìm hiểu về tất cả những công nghệ nhằm tạo ra một sản phẩm may từ giai đoạn cắt, may đến hoàn tất sản phẩm. Giáo trình không chỉ trình bày các vấn đề dưới dạng khái quát, mà còn đi sâu vào các quá trình triển khai sản xuất, từ điều kiện kỹ thuật, thiết bị và vật liệu tới công nghệ gia công sản phẩm; từ các công đoạn của quá trình sản xuất: trải vải, chia cắt, ráp nối, tạo dáng, đến hoàn tất sản phẩm; từ nội dung, bản chất đến thông số công nghệ của các quá trình này.

Thông qua giáo trình, người học được hệ thống hóa các kiến thức về công nghệ sản xuất dưới hình thức sơ đồ hóa, giúp người học hiểu kỹ các mối liên quan giữa các quá trình công nghệ và trong chừng mực nhất định, có thể vận dụng những kiến thức này vào thực tế sản xuất của doanh nghiệp sau khi ra trường.

Giáo trình cũng đã cập nhật một số thông tin công nghệ mới, mang tính gợi ý, để sinh viên có thể sử dụng như những cơ sở lý luận, áp dụng khi triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Giáo trình không chỉ là tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành may, mà còn là một tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành may và giáo viên các trường dạy nghề may.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ ThS. Trần Thanh Hương
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI