• Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo -

Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    

Giá gốc: 25.000 đ

Giá bán: 17.500 đ

Số trang:  100

Ebook:  3,58 MB (PDF)

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và học tập của sinh viên khối ngành sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, các giảng viên Viện Sư phạm kỹ thuật biên soạn giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nướcvà quản lý ngành giáo dục và đào tạo.

Nội dung giáo trình bao gồm những vấn đề như:

- Lý luận chung về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Một số vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.
- Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI