• Giáo trình Xử lý ảnh -

Giáo trình Xử lý ảnh
    Mua     

Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia TP. HCM

Đánh giá:    (1 lượt)

Giá gốc: 35.000 đ

Giá bán: 24.500 đ

Số trang:  172

Ebook:  8,67 MB (PDF)

Nhằm phục vụ cho việc giảng dạy những kiến thức cơ bản cũng như một số gợi ý về ứng dụng xử lý ảnh, giáo trình Xử lý ảnh được biên soạn chủ yếu là xử lý ảnh số với những ví dụ được viết bằng Matlab ra đời.

Giáo trình này nhằm mục đích giúp sinh viên đại học và học viên cao học có những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh cũng như áp dụng kết quả sau khi xử lý ảnh cho những ứng dụng cụ thể nhằm phát triển những ứng dụng thực tế.

Giáo trình này gồm những phần như sau:

Chương 1: giới thiệu về xử lý ảnh cũng như môi trường Matlab để xử lý cho ra những kết quả mong muốn.

Chương 2: trình bày những kiến thức cơ bản về ảnh và những toán tử liên quan cho xử lý ảnh số.

Chương 3: giới thiệu về những phép biến đổi ảnh như biến đổi Fourier và biến đổi Wavelet.

Chương 4: trình bày kỹ thuật lọc ảnh trong miền tần số và không gian.

Chương 5: giới thiệu phép tăng cường ảnh vận dụng phép xử lý điểm và xử lý mặt nạ.

Chương 6: trình bày kỹ thuật phân đoạn ảnh và dò biên.

Chương 7: trình bày một vài thuật toán liên quan đến trích đặc trưng và nhận dạng.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ TS. Nguyễn Thanh Hải
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI