• 50 mẫu thư xin việc làm -

50 mẫu thư xin việc làm
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 7.000 đ

Số trang:  210

Ebook:  2,02 MB (PDF)

Với số lượng lớn hồ sơ ứng viên hầu hết có nét na ná giống nhau, đâu là yếu tố then chốt làm nhà tuyển dụng lưu ý đến ứng viên này mà không phải là ứng viên kia?

Đó chính là bức thư xin việc.

Thư xin việc không chỉ đơn thuần là một thủ tục hình thức. Đó là một trong những giấy tờ quan trọng trong việc tìm kiếm chỗ làm. Chứng cớ hiển nhiên là trong các mục tuyển dụng, người ta bao giờ cũng đòi hỏi người xin việc phải làm đơn. Thư xin việc phải làm sao để người tuyển dụng thấy chắc rằng bạn là người cần cho họ. Vì vậy mà bạn cần hết sức cẩn thận khi soạn thảo thư này.

Bạn không giỏi viết thư chăng?

Bạn cảm thấy lúng túng vụng về chăng?

Đừng lo gì cả. Đây là một vài nguyên tắc cơ bản cần tôn trọng và 50 mẫu thư xin việc gợi ý cho bạn viết được bức thư xứng đáng. Những mẫu thư này được soạn thảo nhằm giúp bạn hiểu được ý tứ sâu xa của một bức thư xin việc.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI