• Trò chơi sinh hoạt tập thể dành cho đội viên, học sinh - Tập 4: Trò chơi trong phòng họp, lớp học -

Trò chơi sinh hoạt tập thể dành cho đội viên, học sinh - Tập 4: Trò chơi trong phòng họp, lớp học
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 9.000 đ

Số trang:  86

Ebook:  2,06 MB (PDF)

Tập sách gồm 107 trò chơi phù hợp với lứa tuổi và điều kiện, môi trường sinh hoạt thường xuyên của các em. Các trò chơi này do tác giả là giảng viên trường Đoàn Trung Ương 2 biên soạn. Hầu hết các trò chơi được giới thiệu ngắn gọn nhưng dễ hiểu, dễ thực hành. Bên cạnh một số trò chơi phổ biến trong sinh hoạt tập thể của đội viên, học sinh, tác giả còn biên soạn, sưu tầm, tập hợp những trò chơi vui, tạo hứng thú, sôi nổi cho các em. Sách rất cần thiết cho cán bộ Đoàn, phụ trách đội, ban chỉ huy đội, đội viên, những người làm công tác giáo dục trẻ em, các tổ chức đoàn thể thanh thiếu nhi... trong việc tổ chức các kỹ năng sinh hoạt tập thể cho thiếu nhi.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trần Phiêu
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI