• Những bài thi Olimpic Tin học -

Những bài thi Olimpic Tin học
    Mua     

Dịch giả:  Phan Quân dịch, Nguyễn Xuân Huy hiệu đính

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 32.000 đ

Số trang:  257

Ebook:  0,73 MB (PDF)

Olimpic Tin học quốc tế là phong trào khuyến khích các tài năng trẻ về Tin học trong nhà trường phổ thông trên thế giới. Ngay từ khi kỳ thi đầu tiên tổ chức vào năm 1989, tính đến nay Việt Nam luôn đều đặn tham gia và đạt thích tích khá cao. Những bài thi Olimpic Tin học gồm 56 bài toán được ra trong chín kỳ thi Olimpic Tin học Matxcova (Liên Xô cũ) trong giai đoạn 1980 - 1988. Nội dung sách được chia thành 3 phần:
- Phần thứ nhất trình bày đầy đủ chín đề thi Tin học của các năm 1980-1988 với 56 bài toán với mức độ khó dễ khác nhau.
- Phần thứ hai giới thiệu về các thuật toán.
- Phần thứ ba trình bày các lời giải viết dưới dạng chương trình máy tính trên các ngôn ngữ lập trình quen thuộc là Basic, Pascal và C.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.