• Kỷ yếu 20 năm sự nghiệp dựng phả 1992 - 2012 -

Kỷ yếu 20 năm sự nghiệp dựng phả 1992 - 2012
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 41.000 đ

Đơn vị liên kết: 

Số trang:  274

Ebook:  10,4 MB (PDF)

Một trăm ba mươi bộ gia phả, tức 130 bộ sử của các chi họ (80% thuộc nông dân), hàng trăm bản văn tự cổ được dịch và in thành sách, hàng trăm tài liệu, sách hướng dẫn viết gia phả được phổ biến trong nhân dân, trên 300 người được dự các lớp hướng dẫn ngắn hạn thực hành gia phả, hàng ngàn người được nghe và trao đổi trong các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề gia phả, tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, xây dựng dòng họ Văn hóa... đã có chuyển biến tốt trong xã hội. Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là TT NCTHGP HCM) suốt 20 năm trời (1992 - 2012) đã tiếp xúc và giao dịch qua thư tín với nhiều tộc họ trong nước và Việt kiều, tất cả họ đều đặc biệt quan tâm về gia phả, cội nguồn và nề nếp gia phong.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI