Mưa Nhã Nam
    Mua     

Nhà xuất bản: 

Đánh giá:    

Giá bán: 13.900 đ

Số trang:  21

Ebook:  0,27 MB (PDF)

Mưa Nhã Nam một tác phẩm dã sử của Nguyễn Huy Thiệp, kể "một câu chuyện nhỏ về Hoàng Hoa Thám" - một vị anh hùng trong chính sử, nhưng qua ngòi bút của tác giả những góc rất đời thường của vị anh hùng ấy lại hiển hiệnsw sự nhu nhược, bất lực và có giới hạn của một con người.

"Còn ông Đề Thám như tôi biết (tôi biết rõ ông ta): ông ta là một anh hùng, cũng là một người nhu nhược."

"Mưa quất vào mặt ông bỏng rát. Ông bỗng òa khóc. Ông òa khóc cho mình, cho người, cho tất cả những hữu hạn của chính mình, của mỗi người. Đề Thám sụt sùi như một người thường: một anh bán bánh đa mật ở chợ Kế, một viên công chức quèn, một chàng thợ bạc vụng về, một ông giáo nghèo... Ông khóc như một người nhu nhược nhất đời, một người suốt đời thỏa hiệp, không bao giờ dám bước qua lằn ranh bổn phận, nghĩa vụ, cương tỏa. Ông khóc như chưa bao giờ là một anh hùng, một người khởi nghĩa."

Đề tài lịch sử ở Nguyễn Huy Thiệp tạo ra một sự nghi ngờ gợi mở và sáng tạo, qua tác phẩm, ông đưa bạn đọc về lại với vùng đất Nhã Nam nơi tháng tư có mưa, nơi có vị anh hùng vừa đáng trọng, vừa đáng thương – Đề Thám.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG TÁC GIẢ Nguyễn Huy Thiệp