• Nam quốc sơn hà - Tập 02 -

Nam quốc sơn hà - Tập 02
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2000)

Đánh giá:    

Ebook: 70.000 đ

Số trang:  621

Ebook:  2,35 MB (PDF)

Các bạn trẻ thân.

Các bạn đã từng nghe, từng đọc sơ lược về những chiến công hiển hách của tổ tiên ta trong khoảng thời gian hai chục năm (1057-1077), Bắc tiến đánh các châu Ung, Liêm, Dung, Nghi, Bạch của Tống vào thời Lý. Nam bình Chiêm đem các châu Ma Linh, Bố Chánh, Địa Lý vào bản đồ Đại Việt. Giờ đây tôi xin ghi lại toàn bộ huân nghiệp này trong bộ Nam quốc sơn hà - bộ sách mà tôi đã dùng hết tâm huyết để thuật lại. Bốn chữ Nam quốc sơn hà, tôi lấy trong bài thơ đánh Tống của ngài Thái úy Lý Thuờng Kiệt.[...]

Nam quốc sơn hà được viết dưới thể dạng bộ tiểu thuyết lịch sử tam hư thất thực nghĩa là ba phần hư, bẩy phần thực. Phàm đã là tiểu thuyết, thì tha hồ phóng túng, tưởng tượng như Alexandre Dumas, Thi Nại Am, La Quán Trung, Kim Dung. Thế nhưng tiểu thuyết lịch sử của tộc Việt lại không thể bịa đặt quá đáng, ma trâu, đầu rắn, phun kiếm, di sơn đảo hải. Tại sao? Bởi chỉ những sự kiện anh hùng trong lịch sử của chúng ta, cũng rất khó làm cho hậu thế tin đươc: Vua Trưng thắng Hán ba trận vĩ đại, vua Lê diệt Tống ở Chi Lăng, Bạch Đằng... quá dễ dàng. Nếu nay lại bịa đặt thêm nữa thì hậu thế chẳng còn ai tin.

Với hoài bão, đem tài hèn, sức mọn, cùng tâm huyết ra thuật truyện tổ tiên anh hùng, giữ nước như thế nào nên tôi tự đặt cho những nguyên tắc căn bản để khỏi đi quá đà, trái với lịch sử.[...]

Yên Tử Cư Sĩ – Trần Đại Sỹ

Nam quốc sơn hà gồm 50 hồi chia làm 3 tập.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ NAM QUốC SơN Hà
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI