• Một góc nhìn của trí thức - Tia Sáng 2005-2010 -

Một góc nhìn của trí thức - Tia Sáng 2005-2010
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 44.000 đ

Số trang:  293

Ebook:  1,94 MB (PDF)

Nhân dịp Tia sáng tròn 20 tuổi, với sự hợp tác của NXB Trẻ đã tuyển chọn các bài viết in trên tạp chí năm 2005 đến năm 2010 để cho ra cuốn Một góc nhìn của trí thức - Tia Sáng 2005-2010 với bốn chuyên mục: Xã hội; Khoa học và công nghệ; Giáo dục; và Văn hóa nghệ thuật.

Qua bốn chuyên mục này, bạn đọc sẽ được "gặp lại" những cây bút quen thuộc của Tia Sáng. Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Chiển, Giáo sư Cao Huy Thuần, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh, Phó giáo sư Phạm Duy Nghĩa... luận bàn về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, về triết lý phát triển của dân tộc Việt Nam, truyền thống dân chủ xã hội Việt Nam, con đường xây dựng nhà nước pháp quyền, và vai trò của trí thức trong đời sống xã hội...; Giáo sư Pierre Darriulat, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Phạm Duy Hiển, Giáo sư Phan Đình Diệu, Giáo sư Nguyễn Văn Trọng, Giáo sư Hồ Ngọc Đại, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn... lý giải những khuyết tật, yếu kém trong khoa học và giáo dục... từ đó đề xuất những giải pháp để ngăn chặn nạn chảy máu chất xám, xây dựng đại học và các trung tâm nghiên cứu kiểu mới, cải cách thi cử, xã hội hóa giáo dục... để khoa học và giáo dục thực sự trở thành động lực của phát triển; nhà văn hóa - nhà văn Nguyên Ngọc, họa sĩ Lê Thiết Cương, Phó giáo sư Trần Ngọc Vương, Kiến trúc sư Nguyền Trực Luyện... cảnh báo về những vấn nạn trong đời sống văn hóa, đồng thời đề xuất những việc cấp thiết để giừ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh cơ chế thị trường và hội nhập...

Hy vọng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn đọc những giá trị hữu ích. Và bạn đọc - như những người chạy tiếp sức – sẽ nhân rộng tấm lòng nhiệt thành với công cuộc chấn hưng đất nước của các tác giả đến với tất cả mọi người.

Ban biên tạp tạp chí Tia Sáng chân thành cảm ơn sự hợp tác nhiệt thành và hiệu quả từ nhiều năm qua của các cộng tác viên và NXB Trẻ, nhờ đó cuốn sách này đã đến được với bạn đọc.

MỤC LỤC

  • Lời nhà xuất bản
  • Lời nói đầu
  • Phần I: Xã hội
  • Phần II: Khoa học và công nghệ
  • Phần III: Giáo dục
  • Phần IV: Văn hóa – Nghệ thuật

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI