• Học thuyết trình trong 36 giờ -

Học thuyết trình trong 36 giờ
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 81.000 đ

Số trang:  546

Ebook:  1,71 MB (PDF)

Có 12 chương trong quyển sách Học thuyết trình trong 36 giờ. Tính trung bình nếu bạn dành 3 giờ cho mỗi chương, bạn sẽ hoàn tất việc học trong 36 giờ (các phần câu hỏi ôn tập, phần bài tập áp dụng và bài thi hết môn học là phần tự chọn, không tính vào 36 giờ nói trên). Xin bạn nhớ rằng các chương có thể dài ngắn khác nhau. Bạn có thể học xong một chương trong vòng 2 giờ 30 phút, nhưng chương khác lại có thể cần đến 3 giờ 30 phút. Bạn cũng cần nhớ rằng mỗi người có cách tiếp nhận các loại thông tin khác nhau ở những mức độ khác nhau. Có một số đoạn bạn chỉ cần đọc lướt qua, nhưng một số đoạn khác bạn cần phải đọc kỹ và xem đi xem lại nhiều lần.

Bạn không nên quá vội vã hoặc quá rề rà. Cách tốt nhất là bạn hãy học theo đúng tiến độ dự kiến tùy hoàn cảnh riêng của bạn. Sau khi xong một hoặc hai chương, bạn sẽ tự hiểu được tốc độ của bản thân mình và từ đó bạn có thể lập kế hoạch học tập cho mình tốt hơn.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HọC TRONG 36 GIờ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI