• Học thương lượng trong 36 giờ -

Học thương lượng trong 36 giờ
    Mua     

Dịch giả:  Lê Thị Cẩm

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 85.000 đ

Số trang:  576

Ebook:  1,76 MB (PDF)

Sách gồm 12 chương. Xin bạn vui lòng xem phần hướng dẫn sau đây có liên quan đến phương pháp tự học. Để hoàn tất một khóa học trong 36 giờ, chúng tôi đề nghị bạn dành trung bình 3 giờ cho mỗi chương, mặc dù số giờ có dài hay ngắn hơn chút ít tùy theo độ dài của từng chương. Một khuôn mẫu cho việc học từng chương được gợi ý như sau:

 • 10 phút để ôn lại các nguyên tắc cơ bản đã học và đọc các khái niệm mới ở đầu mỗi chương.
 • 2 giờ 20 phút để đọc các phần quan trọng trong một chương dài, còn chương ngắn thì chỉ cần 2 giờ.
 • 30 phút để làm bài kiểm tra ở cuối mỗi chương, xem lại bài làm, và ôn lại những phần có liên quan đến các câu hỏi trong bài kiểm tra.

Tất nhiên bài hướng dẫn nói trên chỉ là gợi ý chung. Không ai có thể chạy vội vã theo giáo trình mà thực sự hiểu được tất cả mọi khía cạnh và những nét tinh tế trong thưong lượng. Cũng vậy, có nhiều người đọc hết sức chậm hoặc mất nhiều thời gian để tiếp thu được một lượng thông tin bằng văn bản. Cho nên xin đừng nản lòng, nếu như bạn phải mất nhiều thời gian hơn so với đề nghị ở trên. Điều quan trọng là bạn biết cách thương lượng hiệu quả hơn.

Bạn sẽ học gì?

 • Chương 1: Giới thiệu phương pháp tối ưu trong thương lượng. Sau khi đưa ra một số khó khăn trong việc thương lượng, chương này sẽ đề xuất các nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết chúng.
 • Chương 2: Nói về mục tiêu. Bởi vì mục tiêu là nền tảng của thương lượng, nên mục tiêu sẽ là điểm khởi đầu tất yếu. Chương 2 sẽ đưa ra các phương pháp phân loại mục tiêu thương lượng đưa đến quyết định về hành vi thương lượng cơ bản. Việc phân loại các hành vi gián tiếp dẫn đến việc phân tích các chiến lược để đạt được mục tiêu ấy.
 • Chương 3: Trình bày các ý tưởng và kỹ thuật phân tích các chiến lược thương lượng.
 • Chương 4 - 8 (5 chương): Sau thảo luận về chiến lược là định nghĩa và trình bày các chiến thuật. Trong khi chiến lược liên quan đến các quyết định chung, chiến thuật là những "mánh lới" đa dạng, thông qua đó người thương lượng thực hiện được chiến lược đã được chọn lựa. Có rất nhiều kiểu chiến thuật được đưa ra, bởi vì mỗi chiến thuật có thể có hiệu quả ở vài cuộc thương lượng hoặc ở vài phần của cuộc thương lượng, nhưng lại hết sức tệ hại ở các lần khác. Trong khi hầu hết các nhà thương lượng quan tâm đến một vài chiến lược và chiến thuật để sử dụng trong các cuộc thương lượng, thì các nhà thương lượng hiệu quả nhất lại có khuynh hướng sử dụng toàn bộ chiến lược và chiến thuật.
 • Chương 9: Trình bày các khía cạnh khác nhau về mặt luật pháp khi thương lượng, bao gồm việc giao dịch với các luật sư, giải quyết các hợp đồng, việc sử dụng các chứng từ của một hợp đồng, và giải quyết các tranh chấp.
 • Chương 10: Trình bày các kỹ năng truyền đạt để thương lượng có kết quả tối ưu. Chương này cũng kết hợp kỹ năng truyền đạt với các vấn đề xoay quanh môi trường thương lượng. Cuối cùng, chương này đưa ra một vài bí quyết trong việc sử dụng công nghệ thông tin.
 • Chương 11 và 12: Liên quan đến việc hoạch định buổi thương lượng. Hai chương này trình bày phương pháp hoạch định thương lượng gồm 14 giai đoạn thích hợp cho việc tổ chức và thực hiện bất cứ cuộc thương lượng nào. Công việc hoạch định gồm việc phân tích mục tiêu, chiến lược và chiến thuật. Kỹ năng truyền đạt là điều thiết yếu để đạt kết quả tối ưu. Sau khi bàn bạc lập kế hoạch xong, chương 12 sẽ đi vào các kỹ năng liên quan đến việc cho và nhận thông tin.

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG Bộ HọC TRONG 36 GIờ
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI