• Dạy con ngoan -

Dạy con ngoan
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 34.000 đ

Số trang:  230

Ebook:  0,74 MB (PDF)

Việc giáo dục trẻ em nói chung, ở lứa tuổi tiểu học nói riêng, trước hết là một khoa học, khoa học sư phạm, đồng thời là một nghệ thuật, nghệ thuật tâm hồn. Nó đòi hỏi các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo những cố gắng cải tiến không ngừng về nội dung và phương pháp sư phạm cùng nghệ thuật giáo dục, phù hợp với sự biến chuyển của xã hội và tâm lý trẻ thơ.[...]

Việc giáo dục cho trẻ nhỏ cần phải có những thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhưng một điều không thể không lưu ý là việc giáo dục đức dục cần phải đứng vững trên nền tảng vững chắc là truyền thống văn hóa dân tộc, bản sắc dân tộc, đã được lưu truyền qua hàng ngàn năm.

Quyển sách này được cố gắng biên soạn theo hướng đó, gạt bỏ những gì không còn phù hợp với thực tế, kế thừa những bản chất tốt đẹp của đạo đức cha ông, đáp ứng những đòi hỏi cư xử thích ứng của xã hội hiện đại và tương lai. Những bài học về đạo đức của cha ông từ thuở xưa, những bài dạy luân lý từ đầu thế kỷ 20, những bài dạy trong chương trình cải cách về đức dục cấp tiểu học, nếu thấy còn phù hợp được tuyển chọn đưa vào cuốn sách. Những bài học ngày xưa được biên soạn lại cho gọn thành một bài luân lý phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Một số bài trong các sách Quốc văn và Luân lý giáo khoa thư được trích nguyên hoặc sửa chữa đôi chút cho phù hợp với sự phát triển của tiếng Việt hiện đại, cho dễ hiểu mà nội dung vẫn giữ nguyên. Các bài khác đều được căn cứ vào các sách tin cậy để biên soạn. Trong mỗi chủ đề, đều có nhiều bài có những khía cạnh khác nhau để tùy theo lứa tuổi, tâm lý, nơi sinh sống, mà các bậc cha mẹ, thầy cô giáo lựa chọn để dạy.

Đối với trẻ em Việt Nam theo gia đình định cư ở nước ngoài, theo học trong các trường tại nước đó, thì cuốn sách này cũng giúp cho các bậc cha mẹ giáo dục tinh hoa đạo đức của nền văn hóa dân tộc, để giúp các em hướng về cội nguồn quê hương, trong khi các em chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của nền văn hóa nước sở tại.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI