• 36 giờ học kế toán -

36 giờ học kế toán
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 55.000 đ

Số trang:  368

Ebook:  1,19 MB (PDF)

Dữ liệu kế toán rất cần thiết cho nhiều loại quyết định trong đầu tư, kinh doanh... Nhưng các dữ liệu này lại được lưu trữ dưới dạng các bảng biểu, với các bút toán kế toán mà nếu là người không am hiểu lắm về nghiệp vụ kế toán bạn sẽ thấy cực kỳ rối rắm và chẳng hiểu được những thông tin rất quí giá mà hệ thống kế toán cung cấp cho bạn.

Làm thế nào để hiểu và nói được "ngôn ngữ kế toán" trong một thời gian thật ngắn, khi mà bạn không có đủ thời gian để tham dự hết một khóa học kế toán thật chính quy.

Bạn hãy học với cuốn sách này. Học chứ không phải đọc một cách thảnh thơi chỉ để cho mỏi mắt trước giờ đi ngủ. Nếu học nó một cách nghiêm túc nhất, chắc chắn trong vòng 36 giờ bạn sẽ hiểu được thế nào là bảng cân đối kế toán, thế nào là báo cáo ngân quỹ, và dĩ nhiên các thuật ngữ như vốn lưu động, tài sản cố định và khấu hao, nợ dài hạn, nợ khó đòi... hay các bút toán kế toán như bút toán khóa sổ, ghi nhật ký, ghi tài khoản sổ cái... đối với bạn sẽ trở nên đơn giản như học bảng cửu chương vậy.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ HọC TRONG 36 GIờ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI