• Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh sức khỏe và chất lượng nước -

Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh sức khỏe và chất lượng nước
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 7.000 đ

Số trang:  33

Ebook:  1 MB (PDF)

Cuốn Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh sức khỏe và chất lượng nước được hình thành từ đề tài nghiên cứu khoa học của ThS. Phạm Anh Đức và ThS. Nguyễn Thị Mai Linh - Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, Đại học Tôn Đức Thắng.

Với mục đích xây dựng bộ công cụ đánh giá nhanh sức khỏe và chất lượng môi trường dễ hiểu, dễ thực hiện, nội dung chính của sổ tay trình bày phương pháp đánh giá sự biến đổi của chất lượng môi trường nước và các tác động lên nó rất nhanh mà không cần sử dụng những kĩ thuật đặc biệt. Kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ việc lập kế hoạch và đưa ra những quyết định tốt hơn, cũng như đẩy mạnh việc đánh giá trên thực địa hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, với tính chất đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng, sổ tay hướng dẫn này có thể được sử dụng tốt cho quá trình đào tạo, huấn luyện đội nhóm tình nguyện tham gia trong các chương trình quan trắc, đánh giá môi trường ở cấp địa phương.

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI