TIN XEM NHIỀU

 • Tháng tám trời mạnh thu -

Tháng tám trời mạnh thu
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2000)

Đánh giá:    

Ebook: 52.500 đ

Số trang:  466

Ebook:  1,76 MB (PDF)

Đã hơn 60 năm trôi qua, kể từ ngày ông Nguyễn Văn Nguyễn (1910-1953) vĩnh biệt cõi đời. Song, những tác phẩm của ông đang vượt qua thử thách của thời gian. Ông không chỉ dành tâm huyết trong văn chương mà còn là một chiến sĩ của cao trào giải phóng dân tộc.

Nguyễn Văn Nguyễn hiến dâng trọn đời mình cho tổ quốc, trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, từ cao trào dân chủ 1936-1939 đến Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp, Nguyễn Văn Nguyễn hoạt động cách mạng ở Nam Bộ, song với sức nghĩ sức viết ông là một cây bút tài năng cả nước Việt Nam.

Tháng tám trời mạnh thu xin giới thiệu đến độc giả thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Văn Nguyễn cùng những tác phẩm mà ông đã sáng tác trong suốt quá trình hoạt động yêu nước của mình.

MỤC LỤC

 • Lời nhà xuất bản
 • Nguyễn Văn Nguyễn cuộc đời và sự nghiệp
 • Côn Lôn hòn đảo địa ngục
 • Bài tựa
 • Lời nói đầu
 • Kết yêu tại tòa
 • Tam giác luyến ái
 • Đảo Côn Lôn
 • Ôi! Văn chương
 • Bình dân và bình dân
 • Đầu óc số
 • Lý thuyết phản động không đủ phá hoại Đông Dương đại hội nghị
 • Đề huề và đề huề
 • Tiếng chửi thừa
 • Tìm kiếm ông trời
 • Văn sĩ và xã hội
 • Thuộc địa và mẫu quốc
 • ...

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI