THẺ ĐỌC

 • 200.000 đ

  Thẻ đọc Ebook 200.000 vnđ

  Thẻ đọc Ebook là một sản phẩm của Công ty YBOOK, được nhiều bạn đọc sử dụng bởi tính tiện ích của thẻ.

  Bạn đọc chỉ cần mua Thẻ đọc thông qua hệ thống phân phối của YBOOK, sau khi hoàn thành các bước như tạo tài khoản, tải trình đọc YBOOK Reader, nhập mã thẻ là sử dụng được ngay kho ebook của Nhà xuất bản Trẻ.

  Hiện YBOOK đang phát hành 3 loại thẻ với các mệnh giá: 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ với ưu đãi vượt bậc: Nhân 5 lần tiền trong tài khoản.

  Sau khi nạp mã thẻ thành công, tài khoản người dùng sẽ nhân lên 5 lần là 500.000đ, 1.000.000đ và 2.500.000đ tương ứng với loại thẻ 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ. Số tiền đã nhân 5 này sẽ được dùng để tải ebook về đọc trên thiết bị và trừ dần cho đến hết. Người dùng vào mục "Đọc sách" trên app YBOOK Reader để tải sách.

  Thời hạn đọc ebook: Mệnh giá thẻ 100.000đ là 6 tháng; 200.000đ là 1 năm; 500.000đ là 3 năm kể từ ngày kích hoạt mã thẻ.

  ...
 • 500.000 đ

  Thẻ đọc Ebook 500.000 vnđ

  Thẻ đọc Ebook là một sản phẩm của Công ty YBOOK, được nhiều bạn đọc sử dụng bởi tính tiện ích của thẻ.

  Bạn đọc chỉ cần mua Thẻ đọc thông qua hệ thống phân phối của YBOOK, sau khi hoàn thành các bước như tạo tài khoản, tải trình đọc YBOOK Reader, nhập mã thẻ là sử dụng được ngay kho ebook của Nhà xuất bản Trẻ.

  Hiện YBOOK đang phát hành 3 loại thẻ với các mệnh giá: 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ với ưu đãi vượt bậc: Nhân 5 lần tiền trong tài khoản.

  Sau khi nạp mã thẻ thành công, tài khoản người dùng sẽ nhân lên 5 lần là 500.000đ, 1.000.000đ và 2.500.000đ tương ứng với loại thẻ 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ. Số tiền đã nhân 5 này sẽ được dùng để tải ebook về đọc trên thiết bị và trừ dần cho đến hết. Người dùng vào mục "Đọc sách" trên app YBOOK Reader để tải sách.

  Thời hạn đọc ebook: Mệnh giá thẻ 100.000đ là 6 tháng; 200.000đ là 1 năm; 500.000đ là 3 năm kể từ ngày kích hoạt mã thẻ.

  ...
 • 100.000 đ

  Thẻ đọc Ebook 100.000 vnđ

  Thẻ đọc Ebook là một sản phẩm của Công ty YBOOK, được nhiều bạn đọc sử dụng bởi tính tiện ích của thẻ.

  Bạn đọc chỉ cần mua Thẻ đọc thông qua hệ thống phân phối của YBOOK, sau khi hoàn thành các bước như tạo tài khoản, tải trình đọc YBOOK Reader, nhập mã thẻ là sử dụng được ngay kho ebook của Nhà xuất bản Trẻ.

  Hiện YBOOK đang phát hành 3 loại thẻ với các mệnh giá: 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ với ưu đãi vượt bậc: Nhân 5 lần tiền trong tài khoản.

  Sau khi nạp mã thẻ thành công, tài khoản người dùng sẽ nhân lên 5 lần là 500.000đ, 1.000.000đ và 2.500.000đ tương ứng với loại thẻ 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ. Số tiền đã nhân 5 này sẽ được dùng để tải ebook về đọc trên thiết bị và trừ dần cho đến hết. Người dùng vào mục "Đọc sách" trên app YBOOK Reader để tải sách.

  Thời hạn đọc ebook: Mệnh giá thẻ 100.000đ là 6 tháng; 200.000đ là 1 năm; 500.000đ là 3 năm kể từ ngày kích hoạt mã thẻ.

  ...
 • Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho đoàn viên - thanh niên) -

Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho đoàn viên - thanh niên)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2000)

Đánh giá:    

Ebook: 17.500 đ

Số trang:  79

Ebook:  1,39 MB (PDF)

Đế giúp các bạn đoàn viên thanh niên bước đầu làm quen với bộ môn Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức biên soạn cuốn Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách được trình bày ngắn gọn, chủ yếu nêu lên những vấn đề cơ bản nhất giúp bạn đọc dễ dàng nắm được những kiến thức cần thiết khi tiếp cận với môn học này.

Rất mong cuốn sách sẽ góp thêm tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn trong việc học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

MỤC LỤC

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
 • Đối tượng nghiên cứu của triết học Mác-Lênin?
 • Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin?
 • Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được Bác Hồ khái quát là gì?
 • Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển trong triết học Mác-Lênin?
 • Nội dung và ý nghĩa quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?
 • Nội dung và ý nghĩa của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại?
 • Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận quy luật phủ định của phủ định?
 • Nội dung và kết cấu của lực lượng sản xuất?
 • ...

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI