• Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho đoàn viên - thanh niên) -

Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho đoàn viên - thanh niên)
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 12.000 đ

Số trang:  79

Ebook:  1,39 MB (PDF)

Đế giúp các bạn đoàn viên thanh niên bước đầu làm quen với bộ môn Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức biên soạn cuốn Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách được trình bày ngắn gọn, chủ yếu nêu lên những vấn đề cơ bản nhất giúp bạn đọc dễ dàng nắm được những kiến thức cần thiết khi tiếp cận với môn học này.

Rất mong cuốn sách sẽ góp thêm tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn trong việc học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

MỤC LỤC

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
 • Đối tượng nghiên cứu của triết học Mác-Lênin?
 • Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin?
 • Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin được Bác Hồ khái quát là gì?
 • Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển trong triết học Mác-Lênin?
 • Nội dung và ý nghĩa quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?
 • Nội dung và ý nghĩa của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại?
 • Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận quy luật phủ định của phủ định?
 • Nội dung và kết cấu của lực lượng sản xuất?
 • ...

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI