Diện mạo văn học dân gian Nam Bộ - Tập 02
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ

Đánh giá:    

Giá bán: 64.000 đ

Số trang:  430

Ebook:  3,53 MB (PDF)

Là một công trình nghiên cứu công phu của tác giả qua nhiều năm, tuy chưa khái quát hết được quá trình hình thành và phát triển của văn học dân gian Nam Bộ qua các thời kỳ lịch sử, song phần nào giúp bạn đọc hình dung được diện mạo văn học dân gian Nam Bộ trong suốt 300 năm, và những đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội của nó.

Tiếp theo Tập 1 của Diện mạo văn học dân gian Nam Bộ, Tập 2 tiếp tục với Chương 6.

MỤC LỤC

  • Chương 6: Vấn đề hôn nhân với các mặt tốt xấu của nó được thể hiện qua tiếng nói dân gian.
  • Chương 7: Huê tình trong các vấn đề tình cảm thể hiện phong phú nhất trong hò.
  • Chương 8: Văn chương châm biếm quyết liệt tố cáo, đả phá những hành vi bê bối, những thói tật hư thối, những áp bức bất công qua những truyện cười, câu hát, bài vè.
  • Chương 9: Tinh thần yêu nước chống xâm lăng biểu lộ rất sôi nổi hào hùng trong hò, hịch, thơ, vè.
  • Chương 10: Màu vẻ Miền Nam trong văn học dân gian địa phương.
  • Tài liệu tham khảo

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG Bộ DIệN MạO VăN HọC DâN GIAN NAM Bộ
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI