• Sự sống -

Sự sống
    Mua     

Nhà xuất bản:  Thời đại

Đánh giá:    (3 lượt)

Giá gốc: 350.000 đ

Giá bán: 300.000 đ

Số trang:  886

Ebook:  3,62 MB (PDF)

Ở mỗi cá nhân, đời sống vật chất, đời sống tinh thần còn sự tương đối. Sự tuyệt đối chỉ có trong đời sống tâm linh.

Sự tuyệt đối của đời sống tâm linh hòa nhập vào sự sinh động và chuyển động toàn hảo của vũ trụ. Cả hai thành "Một", như một phân tử nước hòa nhập vào đại dương. Phân tử nước là đại dương, mà ngược lại đại dương cũng là những phân tử nước hợp lại.

Sự toàn hảo trong sự toàn diện của đời sống tâm linh là sự sinh động, chuyển động đồng bộ giữa ba cõi giới tự nhiên, siêu nhiên và siêu siêu nhiên của con người với ba thế giới tự nhiên, siêu nhiên và siêu siêu nhiên của vũ trụ.

Trong con người, ba cõi giới này là Thân, Tâm, Trí.

-Thân: là cõi tự nhiên, phát triển nhờ thu thập năng lực quanh địa cầu thuộc Thiên Năng.

-Tâm: là cõi giới siêu nhiên, liên quan cảm ứng với thế giới siêu nhiên và tự nhiên.

-Trí: là cõi giới siêu siêu nhiên, liên quan cảm ứng với ba thế giới trong vũ trụ.

Con người, do cách sống chủ quan của bản ngã, tự tách mình ra khỏi sự sinh động, chuyển động đồng bộ giữa hai vũ trụ, vì vậy mà mất đi tánh linh thiêng và sự mầu nhiệm trong đời sống.

Sự mầu nhiệm ở Trí, sự linh thiêng ở Tâm và sự kỳ diệu ở Thân.

Mục tiêu trình bày trong quyển sách này là hướng nhãn quan của độc giả quay vào trong để rồi tự chính mình khám phá ra những kỳ diệu, linh thiêng và mầu nhiệm ngay trong bản thân.

Trở về nguồn sinh hóa chỉ có một con đường này. Nó đưa trí khôn con người giác ngộ được Nguyên Lý, cảm biết được sự sống và vui sống bằng sự sống trong sự tiến hóa không ngừng.

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương I: VŨ TRỤ

 • Sự biến đổi không ngừng
 • Sự tiến hóa
 • Năng lực
 • Năng lực nguyên thủy
 • Năng lực tác tạo
 • Năng lực tiên thiên và hậu thiên

Chướng II: SỰ SỐNG!

 • Con người tìm sự sống
 • Sự sống của mọi sức sống ở đâu?
 • Sự sống
 • Những thành tựu phi thường của con người
 • Hiện tượng vật lý và sinh lý trong những thành tựu phi thường
 • Sự mầu nhiệm trong sự sống

Chương III: CÁC ĐỜI SỐNG

 • Sự tự do và con người
 • Đời sống con người
 • Đời sống vật chất
 • Đời sống tinh thần
 • Đời sống tâm linh
 • Ba đời sống

Chương IV: SÁNG TẠO VÀ THỤ TẠO

 • Con người
 • Sự kỳ bí trong vô hình
 • Sinh hóa và chuyển hóa
 • Các loại thân trong sự chuyển hóa

Chương V: CẤU TRÚC HUYỀN BÍ

 • Cái nhìn của Trí khôn
 • Năng lực trong sinh hoạt, hành động
 • Ý thức
 • Cấu trúc huyền bí trong tiểu vũ trụ

Chương VI: CỨU CÁNH CỦA ĐỜI SỐNG...

 • Phương tiện và cứu cánh của đời sống
 • Vận
 • Những điều cần biết
 • Cứu cánh

Chương VII: CON ĐƯỜNG VÀO SỰ SỐNG

 • Luyện
 • Tu
 • Sống Đạo
 • Chương VIII: CÁC PHƯƠNG PHÁP
 • Giá trị lưu dụng
 • Thiền
 • Con đường giác ngộ
 • U minh trong sự Sáng

  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI