Thông tin nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

* Lịch sử hình thành

- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật thành lập năm 1960, là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

- Trong suốt hơn 50 năm qua, NXB Khoa học và Kỹ thuật đã xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ cho các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp công tác phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ nâng cao dân trí trên phạm vi toàn quốc...

* Sứ mệnh

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Đảng và Nhà nước: cung cấp càng nhiều sách Khoa học và kỹ thuật hay và thiết thực cho quần chúng nhân dân.

- Xuất bản và phổ biến rộng rãi các kết quả những công trình nghiên cứu khoa học gắn kết với thực tiễn, tài liệu mới, kiến thức cơ bản phục vụ tổ chức doanh nghiệp và xã hội.

- Là môi trường thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước cộng tác xuất bản cho ra đời những tác phẩm mang lại những giá trị cao cho xã hội.

* Tầm nhìn

Định hướng phát triển trở thành Nhà xuất bản có uy tín, năng lực hàng đầu về lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật cùng một số lĩnh vực mũi nhọn khác nhằm phục vụ mục đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Thành tựu đạt được

- Trung bình mỗi nǎm xuất bản trên 200 đầu sách chuyên ngành trên mọi lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật & 15 Từ điển chuyên ngành.

- Hàng triệu bản lịch các loại, với các mẫu mã đa dạng, phong phú.

- Cung cấp sách Khoa học và Kỹ thuật cho thư viện các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và trường dạy nghề trên toàn quốc.


  • Sách của Nhà xuất bản

Sách in

    Không có sách.

Ebook